X
تبلیغات
خلیج نقره ای
خلیج نقره ای
خلیج نقره ای
امکانات و ابزارها


نوشته هاي پيشين
پيوندكده
پيوندهاي روزانه
طبقه بندي موضوعي
امکانات جانبي
پشتيباني

دعاي داريوش در تخت جمشيد: خدايا اين كشور اهورايي را از دشمن، دروغ و خشكسالي در امان بدار.

Powered by
Blogfa.com
Online Template Builder
از اين پس مرا در تارنگار پهلوي پارسي بخانيد.
[ ]
+
رقص

رها از هرچه غم میرقصد امشب

سراپا پیچ و خم میرقصد امشب

به دورش حلقه ی صدها فرشته

خدا بابا کرم میرقصد امشب


[ ]
+
کوزه
نشد دستی به کوزه زیر یک سقف

به دنیای دو روزه زیر یک سقف

هزاران سال دیگر آه.. شاید

فسیل ما به موزه زیر یک سقف


[ ]
+
برگشتن

درود

به زودی باز می آیم با دوبیتی های تازه..


[ ]
+

بدنم جزئي از خاك ايران شود كوروش بزرگ: مرا بي موميايي به خاك بسپاريد تا قالب ساز آنلاين
©2008 All rights reserved.

Build Your Own Template!